POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Korzystając z niektórych funkcjonalności Serwisu podczas składania zamówienia Użytkownik oraz Klient zostanie poproszony o podanie danych osobowych: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów (dalej jako: Administrator) jest Indeco Wybrzeże Tomasz Skowroński z siedzibą przy ul. Raduńska 23D, 81-057 Gdynia.
3. Użytkownik oraz Klient korzystając z Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje w szczególności ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie i udostępnianie.
4. Administrator gromadzi dane ze względu na ich niezbędność do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Przewidywanymi odbiorcami są wyłącznie pracownicy Indeco Wybrzeże Tomasz Skowroński lub osoby świadczące usługi na rzecz Indeco Wybrzeże Tomasz Skowroński, w zakresie związanym z działalnością Serwisu.
5. Administrator nie przekazuje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych poza wyjątkami przewidzianymi prawem.
6. Użytkownikowi i Klientowi przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 26 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności:
a) prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania lub usunięcia,
b) prawo dobrowolności podania danych osobowych.
7. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

II. POLITYKA COOKIES

Serwis wykorzystuje ciasteczka – pliki tekstowe, służące do identyfikacji Użytkownika w celu dalszej personalizacji przekazu Serwisu. Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.